Нормативно-правовые документы

І. Загальні відомості  

 

 

1. Приміщення шкільної бібліотеки:  

кількість кімнат_1____________________________________________________________

загальна площа та її придатність__62.4 м__придатна для використання ______________

наявність абонементу  та читальної зали_:_абонемент поєднаний з читальною залою

книгосховище(площа)_42.5 м___________________________________________________

електронна пошта школи(бібліотеки)___komplex22@ukr.net________________________________________

web-сайт навчального закладу( бібліотеки)_____________________________________  

2. Обладнання шкільної бібліотеки:

кількість стелажів_7__________________________________________________________

кількість столів __5_________________________________________________________

книжкові шафи __6____________________________________________________________

кафедра видачі  __1___________________________________________________________  

кількість місць для користувачів_9____________________________________________

комп’ютерна техніка(кількість): комп’ютер_так______принтер___-_______сканер-__

кількість комп’ютерів підключених до мережі Інтернет          1

3. Години роботи шкільної бібліотеки

   8.30 -_12.30__

4. Відомості про бібліотекаря:  

ПІП__Коротун Світлана Юріївна ___

дата народження__26.12.1981р.____

освіта середня спеціальна __________

кваліфікаційна категорія______________________________________________________

стаж бібліотечної роботи 5 років_стаж роботи на даній посаді _5років_ ставка (0,5;1)_0,5____

курсова перепідготовка (дата)__25.03.2013-30.03.2013р. ___

5. Комплектування (за поточний навчальний рік):

надходження художньої літератури: кількість примірників__1_____на суму  19.52грн. 

надходження підручників: кількість примірників_179_на суму _2665.18грн.

зокрема:

за державні кошти: кількість назв _1_на суму __19.52грн._________________________

за спонсорські та благодійні кошти: кількість назв__46_ на суму _870.85грн._____

акція «Подаруй бібліотеці книжку»: кількість примірників_4_______ на суму __35.00 грн. 

передплата періодичних видань:

за державні кошти: кількість назв ______на суму ___________________________

за спонсорські та благодійні кошти: кількість назв___8_______ на суму 650.58 грн.__

за рахунок сільських/міських рад: кількість назв_____________на суму_______________

6. Матеріально-технічне забезпечення(за поточний навчальний рік):

за державні кошти (вказати суму): ремонт______________________________________

меблі__________________________ бібліотечна техніка___________________________  

за спонсорські та благодійні кошти (вказати суму): ремонт________________________

меблі__________________________ бібліотечна техніка___________________________

7.Нормативна база та реґламентуюча документація (вказати дату затвердження) :

Положення про бібліотеку__20.12. 1998р._____________________________________

Правила користування бібліотекою_08.07.1999р._________________________________

Посадові інструкції__31.08.2010 р. _____________________________________________

Паспорт бібліотеки_31.08.2012р._______________________________________________

інше(зазначити)______________________________________________________________

8.Облікова документація бібліотеки:

наявність та правильність ведення інвентарних та сумарних книг:

художньої літератури__у наявності 10 інвентарних та 4 сумарні книги __________

підручників_4 сумарні книги __________________________________________________

журнал обліку документів тимчасового зберігання_:_так ________________________

книга обліку аудіовізуальних документів та електронних видань_:так ____________

облік періодичних видань(акт, реєстраційна картотека)__так_____________________

стан читацьких формулярів та їх ведення_:____формуляри щорічно перереєстровуються , вказуються захоплення читачів

9.Планово-звітна документація:

план роботи на поточний навчальний рік_: так 

звіти про одержану літературу__річні , систематичні

накладні на отриману літературу_: так

наявність та систематичність ведення щоденника роботи шкільної бібліотеки

(статистика книговидач, відвідування, просвітницька робота)__: є щоденник,заповнюється щодня________________

інше_____________________________________________________________

10.Вилучення застарілої та зношеної літератури (за поточний навчальний рік):  

(№ актів списання літератури, рік, дата)_______-       ____________________

 

ІІ. Організація книжкових фондів та каталогів

 

1. Стан та характеристика книжкових фондів (станом на дату перевірки):

бібліотечний  фонд художньої літератури: кількість _12322_____ сума__8278.28грн.

фонд підручників: кількість__11873_____________ сума 83631.85грн. _____________

періодичні видання: кількість газет___4______________  журналів_5_____________

забезпеченість підручниками(%): 1- 11 класи _1 клас-100% ; 2 клас-100% ; 3 клас-74% ; 4 клас-84% ; 5 клас-98% ; 6 клас- 88% ; 7 к- 78%; 8 клас- 93%; 9 клас- 69%; 10 клас-99%; 11 клас-100%лас.____________________________________

2. Організація книжкових фондів:

відкритий доступ__реклама бібліотеки , висвітлення на стендах інформації про бібліотеку.___________________________________________________________

тематичні полиці(назви)_Готуємось до ЗНО , День ГО , Тиждень охорони праці , Українська мова – мати наша рідна (до тижня української мови та літератури), Мандруючи світом (до тижня географії) , Англійська мова – світова мова(до тижня англійської мови ).__________ книжкові виставки(назви)_»Олімпійська Україна « , « Виставка присвячена 230-річчю м.Єнакієва « , «Увага діти на дорозі  « , « День партизанської слави « , «Виставка до 135-річчя С.Я.Маршака «, Мова наша солов'їна « , «Виставка присвячена Дню толерантності « , «Права дитини « , « Виставка довідкової літератури « , « Історія – це зв'язок поколінь « , «Виставка до дня інформації « , « Виставка присвячена 345 річниці з дня народження Д.Свіфта « , « Г. Сковорода-290 років « ,  « 120 років від дня народження М.Куліша « , « По землі із краю вкрай ходить Святий Миколай  « Виставка до Дня Соборності України « _, «Моя земля-земля моїх батьків « , «Людина і природа « , « Конституція – правовий фундамент законності « , « Хліб-земля , хліб –повітря , хліб –вода « , « Весна красна « , « Світ професій « , «Великий могутній Кобзар « , « Відомі космонавти « , « Виставка до тижня охорони праці « , Ваші улюблені вірші « Виставка до дня народження В. Шекспіра « , «Чорнобиль : через роки , через відстані « Бережіть первоцвіти « .

відокремлення книжкового фонду для окремих категорій читачів (1-4; 5-8; 9-11кл.; вчителів)книжковий фонд відокремлений для кожної вікової категорії , на стелажах є наліпки , що вказують для якого класу ця література. 

3. Організація каталогів та картотек (наявність та стан ведення):

алфавітного та систематичного каталогів_у наявності алфавітний

картотеки підручників  ведеться___

картотеки  газетно-журнальних статей___-______________________________________

тематичні картотеки___»Правове виховання «, «Екологія», «Краєзнавство», «ОБЖД».

 

в т.ч.в електронному вигляді__-__________________________________________________

електронний каталог___-______________________________________________

4. Інформаційно-бібліографічна робота бібліотеки :

організація та оформлення виставок:

нових надходжень__»Зупинися на хвилинку –подивися на новинку « ______________

на допомогу навчально-виховному процесу_»На допомогу вчителю « ______________

на  актуальні педагогічні питання___________________________________________

до теми над якою працює навчальний заклад_»Робота НВК в режимі розвитку: педагогічний експеренмент.Інноваційні технології.»_________________________________

рекомендаційних списків літератури _»Рекомендуєм прочитати  « - списки робляться за віковим кретерієм____________________________________________

в т.ч.в електронному вигляді __-_______________________________________________

тематичних папок(назви)_»Звичаї та обряди України « , « Городские легенды « , « Лихоліття голодомору 33-го... « , « Т.Г. Береговой - наша гордость «, «Історія створення державності України «, « Т.Г. Шевченко - народний поет « , «Переможемо туберкульоз».

 5. Виховання культури читання:

організація бібліотечних уроків(план, розробки, тощо)_відповідно до річного плану та відповідно до посадового навантаження (0,5ставки) проводяться бібліотечні уроки у початковій класах та 5-9 класах.

факультативу з основ виховання культури читання (клас)     -__

робота гуртків «Книжкова лікарня», «Друзі книги»(розклад занять, клас)

з метою збереження фонду бібліотеки на уроках праці відводиться час для гуртка «Книжкова лікарня «.

бесіди та консультації при виборі книжок_проводяться систематично .

6. Робота з підручниками:

збереження (акція «Живи,книго!»): планування, результати рейдів-перевірок, стенди

, тощо приказ «Живи книга» №347 від 12.11.2011р. ; приказ «Живи книга « №338 від 09.11.2012р. ;результати перевірки підручників освітлюються у шкільній газеті.

видача та приймання підручників (журнал видачі, формуляри класу)  підручники видаються по актам , ведеться журнал видачі  підручників на класи.

ІІІ. Робота з читачами-учнями  

1. Стан залучення кожного класу до читання в шкільний бібліотеці                 100_%

 

2. Індивідуальна робота з читачми-учнями а (індивідуальні консультації, робота зі щоденни-ками читача, відгуками тощо) ведеться індивідуальна та масова робота з читачами.

3. Масові форми популяризації книги. (форми та методи проведення масових заходів, співпраця з вчителями-предметниками та класними керівниками, екскурсії до бібліотеки, впровадження інноваційних  методів бібліотечної  роботи, участь у конкурсах)

_проводяться екскурсії до бібліотеки , робляться виставки , проводяться бесіди про користь від читання , проводяться бібліотечні уроки з ціллю пропаганди книги.

4. Вивчення стану роботи шкільної бібліотеки адміністрацією навчального закладу (№, дата наказів, виступи на нарадах (тема, дата), затвердження переліку підручників (№, дата протоколу)Протокол № 1 засідання педради від 30.08.2012р. : « Про використання навчальної літератури « , « Затвердження плану роботи бібліотеки « .  Протокол № 1 нарада при директорі від 27.08.2012р. : «Про поповнення бібліотеки навчальною та методичною літературою , огляд матеріалів періодичних видань , аналіз забезпечення учнів підручниками . Протокол № 7 нарада при директорі від 21.01.2013р. : «Про стан підручників та підсумки книговидачі за перший семестр «. Протокол № 9 нарада при директорі від 06.03.2013р. :» Про виконання плану роботи шкільної бібліотеки «. 

 

 

сумаspan